Archiwum

Życzenia

Wybory Samorządowe 2014 już za nami!

Serdecznie gratulujemy wszystkim naszym klientom:

p. Jarosławowi Radaczowi - burmistrzowi Brodnicy
p. Tomaszowi Kinickiemu - burmistrzowi Górzna
p. Szymonowi Zalewskiemu - wójtowi Gminy Świedziebnia
p. Edwardowi Łukaszewskiemu - wójtowi Gminy Brodnica
p. Andrzejowi Sobiechowskiemu - Brodnica Rada Miejska
p. Brygidzie Bartkowskiej - Brodnica Rada Miejska
p. Bogdanowi Majczukowi - Brodnica Rada Miejska
p. Arturowi Dombrowskiemu - Brodnica Rada Miejska
p. Wojciechowi Krygierowi - Brodnica Rada Miejska
p. Krzysztofowi Sockiemu - Brodnica Rada Miejska
p. Mateuszowi Szafrańskiemu - Brodnica Rada Miejska
p. Januszowi Rosikowi - Brodnica Rada Miejska
p. Wiesławowi Kalinowskiemu - Brodnica Rada Miejska
p. Janowi Kowalskiemu - Brodnica Rada Miejska
p. Leszkowi Kwiatkowskiemu - Brodnica Rada Gminy
p. Violettcie Sternickiej - Brodnica Rada Gminy
p. Markowi Hodze - Brodnica Rada Gminy
p. Janowi Świtanowskiemu - Brodnica Rada Gminy
p. Kazimierzowi Piotrkowskiemu - Brodnica Rada Gminy
p. Adamowi Szostakowskiemu - Brodnica Rada Gminy
p. Agnieszce Kowalkowskiej - Brodnica Rada Gminy
p. Wiesławowi Szydle - Brodnica Rada Gminy
p. Dariuszowi Gutowskiemu - Brodnica Rada Gminy
p. Stanisławowi Berezie - Brodnica Rada Gminy
p. Piotrowi Boińskiemu - Brodnica Rada Powiatu
p. Annie Małkiewicz - Brodnica Rada Powiatu
p. Piotrowi Burkwiczowi - Brodnica Rada Powiatu
p. Mariuszowi Klonowskiemu - Brodnica Rada Powiatu
p. Ambrożemu Marchlewskiemu - Brodnica Rada Powiatu
p. Franciszkowi Zglińskiemu - Brodnica Rada Powiatu
p. Izabeli Kessler-Fanslau - Zbiczno Rada Gminy
p. Michałowi Strausowi - Świedziebnia Rada Gminy
p. Jerzemu Sitkiewiczowi - Świedziebnia Rada Gminy
p. Dariuszowi Lidakowi - Świedziebnia Rada Gminy
p. Wiesławowi Argalskiemu - Świedziebnia Rada Gminy
p. Zbigniewowi Frygierowi - Świedziebnia Rada Gminy
p. Jarosławowi Cyrankowskiemu - Świedziebnia Rada Gminy
p. Sławomirowi Kalinowskiemu - Świedziebnia Rada Gminy
p. Józefowi Mosakowskiemu - Świedziebnia Rada Gminy


Życzymy dalszych sukcesów.

Wybory Samorządowe 2014

Już za dwa miesiące, 16 listopada, odbędzie się pierwsza tura wyborów samorządowych, które są prawdziwym świętem demokracji. I niewątpliwie są to najważniejsze z wyborów, gdyż ich zwycięzcy podejmują decyzje, które dotyczą nas bezpośrednio.Multi już po raz szósty będzie pomagać kandydatom w wyborczych zmaganiach. Przez te dwadzieścia lat naszymi klientami było kilkoro późniejszych starostów, kilkanaścioro wójtów i burmistrzów, kilkuset radnych z pięciu powiatów. Dysponujemy dużą wiedzą i doświadczeniem, nowoczesnym parkiem maszynowym i wciąż mamy świeże pomysły!

Pozostałe strony: 12